Mjøsskate er et regionalt samarbeid mellom alle skateboardklubbene rundt Mjøsa. Eierskapet er likt fordelt på alle klubbene og de har ansvaret for å arrangere hvert sitt lokale event. Dette koordineres
av et styre satt sammen av de representerte klubbene.